Truckrun Boxmeer

ANBI

Op deze pagina staan de publicatie-eisen voor de ANBI-status vermeld.
 
Rechtsvorm Stichting
KVK / RSIN 17157091 / 813353208
Statutaire Naam Stichting Truckers Gehandicapten Konvooi Boxmeer
Verkorte Naam Stichting Truckers GKB / Truckrun Boxmeer
Statutaire Zetel St. Anthonis
Adres Athanasiusstraat 8, 5845 BW St. Anthonis
 
Doelstelling:
Het organiseren van evenementen voor mensen met een beperking, waarbij bedrijven, vrachtwagenchauffeurs en vrijwilligers zich belangeloos inzetten.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn
 
Beleidsplan:
Stichting Truckers GKB organiseert jaarlijks de Truckrun Boxmeer. Dit evenement wordt volledig gefinancierd dmv sponsorwerving. Alle middelen komen geheel ten goede aan het evenement.
 
Bestuur:
Voorzitter Peter van Beusekom
Penningmeester Hans Klaassen
Secretaris Bas van der Cruijsen
Bestuurslid       Andy van Elst
Bestuurslid Lydia Klaassen
 
Bevoegdheden:
Er is sprake van een gezamenlijke bevoegdheid. Besluiten kunnen alleen worden genomen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten worden opgenomen in de notulen.
 
Beloningsbeleid:
Stichting Truckers GKB heeft geen medewerkers in loondienst. Alle verrichte werkzaamheden door bestuur en vrijwilligers zijn op vrijwillige basis. Er is alleen sprake van een onkostenvergoeding (zoals  reiskostenvergoeding) indien deze direct verbonden zijn aan de organisatie van het evenement 
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het jaarlijks organiseren van de Truckrun Boxmeer
 
Financiële verantwoording:
Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd op deze website.