Truckrun Boxmeer

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van Stichting Truckers G.K.B.  / Truckrun Boxmeer.

Aanvullende Voorwaarden Truckun 2021 ivm Covid-19:
 •  ​Aanmelden kan alleen als de persoon is gevaccineerd tegen Covid-19 of in het bezit is van een negatief testbewijs dat geldig is op 19 september 2021 en dit kan aantonen.
 • Er kan 1 deelnemer per vrachtwagen deelnemen. Deelnemen met begeleiding is helaas niet mogelijk dit jaar!
 • Chauffeurs rijden alleen. Dit jaar is het helaas niet mogelijk om vrouw/vriendin/kinderen mee te nemen.
 • Aanmelding geeft geen garantie tot deelname. Dit is afhankelijk van het aantal aangemelde vrachtwagens/cliënten. U krijgt tijdig te horen of u wel of niet kunt deelnemen.
 • Deelnemer houdt zich aan de geldende coronamaatregelen van dat moment.
 • Deelnemer is op het moment van deelname klachtenvrij.
 • U dient de instructies op te volgen die u vooraf toegestuurd krijgt.


Door inschrijving voor de Truckrun Boxmeer gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden/privacyverklaring.
 
 1. Over ons privacy beleid en onze algemene voorwaarden
  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht. Deze verordening is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de hoogte te brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hieronder is dit voor de Stichting Truckers G.K.B. omschreven.
   
 2.  Vestiging
  Het secretariaat van de Stichting Truckers G.K.B. is gevestigd op Brakelstraat 11 te Oeffelt en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
  Contactgegevens:
  Website: www.truckrunboxmeer.nl
  Adres: Brakelstraat 11, 5441 BD Oeffelt
  Functionaris Gegevensbescherming:
  Henri Piek
   
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken.
  Stichting Truckers G.K.B. verwerkt uw persoonsgegevens indien u zich inschrijft voor deelname aan de Truckrun Boxmeer.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Chauffeurs:
  - Voor- en achternaam
  - Bedrijfsnaam
  - (bedrijfs)Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres

  Cliënten:
  - Voor- en achternaam
  - Naam Woongroep
  - Adresgegevens
  - Naam contactpersoon
  - Telefoonnummer contactpersoon
  - E-mailadres contactpersoon
   
 4. Bijzondere Persoonsgegevens die wij verwerken.
  Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens!
   
 5. Beeldmateriaal.
  Door in te schrijven voor de Truckrun Boxmeer gaat u er mee akkoord dat er foto’s kunnen worden gemaakt waarop u bent te zien. Foto’s gemaakt door onze eigen fotograaf kunnen worden gebruikt op onze website, social media, het Truckrun Magazine en eventuele andere media, maar uitsluitend ter promotie van het evenement of daaraan verwante activiteiten.
  Indien u niet gefotografeerd wilt worden, dient u dit zelf aan te geven bij onze fotograaf (herkenbaar door GKB hesje). Stichting Truckers G.K.B neemt geen verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal dat is gemaakt en verspreid door derden.
   
 6. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de gegevens verwerkt.
  Stichting Truckers G.K.B. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het kunnen organiseren van de Truckrun Boxmeer. Hiervoor hebben wij de details nodig van de mensen die zich inschrijven om mee te doen, zodat wij hen op de juiste manier over het evenement kunnen informeren
  - Verzenden van een eventuele nieuwsbrief/communicatie omtrent de activiteiten van Stichting Truckers G.K.B.
  - Uitnodigingen voor inschrijving Truckrun Boxmeer.
  - Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit voor bovengenoemde punten nodig is.
   
 7. Gebruik computerprogramma's of -systemen:
  - Backstage, de online omgeving achter www.truckrunboxmeer.nl, beheert door Cybox Internet en Communicatie, waar de inschrijfgegevens worden opgeslagen.
  - Microsoft Office voor export van bovengenoemde informatie tbv de organisatie van het evenement. Opgeslagen op een beveiligde laptop/PC, verbonden met internet voor het verzenden van emails en/of Microsoft Onedrive.
  - Microsoft Outlook voor het ontvangen en verzenden van e-mails.
  Het gebruik van deze computerprogramma’s heeft geen andere gevolgen voor de verstrekte gegevens dan waarvoor deze bedoeld zijn, nl de organisatie van de activiteit (oftewel Truckrun Boxmeer).
   
 8. Bewaartermijnen:
  De persoonsgegevens van de inschrijvingen blijven maximaal 5 jaar bewaard. Daarnaast behoudt Stichting Truckers G.K.B. een lijst met alleen de unieke emailadressen voor Truckrun gerelateerde email communicatie, tot hiervoor wordt afgemeld.
   
 9. Verstrekken persoonsgegevens aan derden:
  Stichting Truckers G.K.B. verkoopt en verstrekt geen gegevens aan derden.
   
 10. Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Truckers G.K.B. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen via het contactformulier op onze site www.truckrunboxmeer.nl.
  Indien een verzoek om verwijdering van de gegevens wordt aangevraagd voor een inschrijving van de Truckrun Boxmeer die nog niet heeft plaatsgevonden, is Stichting Truckers G.K.B. genoodzaakt om de inschrijving ongedaan te maken en kunt u dus niet meedoen aan het evenement.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we uw aanvraag met u, ter controle, terugkoppelen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek. Stichting Truckers G.K.B. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Door de kleine bezetting is het mogelijk dat een en ander niet zo zal lopen als we het nu bedacht hebben.
   
 11. Gegevensbeveiliging:
  Stichting Truckers G.K.B. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via het contactformulier op onze site www.truckrunboxmeer.nl.
  De persoonsgegevens in computersystemen genoemd in “Gebruik computerprogramma's of -systemen” zijn beveiligd met 1 of meerdere passwords.
Bestuur Stichting Truckers G.K.B.